مدیریت کیفیت

هدف اصلی شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه کسب رضایت و اعتماد مشتریان است  نیل به این هدف نیازمند استفاده از سیستمهای مدیریت کیفیت  در ایجاد اطمینان از تطابق محصول تولیدی با نیازمندیهای مشتریان  میباشد. 

کیفیت از سالهای دور بعنوان جدی ترین و مهمترین مؤلفه کسب و کار در شرکت مامطرح بوده است. در سال 1374 سیستم مدیریت کیفیت   بر مبنای استاندارد ISO 9002 : 1994 طراحی و مستقر شد و در سال 1375 گواهینامه تطابق با استاندارد فوق از موسسه DNV دریافت گردید از ابتدای سال 1381 سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 : 2000 طراحی و مستقر گردید و در همان سال، گواهی تطابق با استاندارد فوق توسط موسسه   DNV  صادر شد .

همچنین به منظور تامین نظر مشتریان صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در سال 1381 نیازمندیهای استاندارد API Q1 Spec 5L طراحی و مستقر گردید و در همان سال گواهینامه تطابق با استاندارد فوق و ISO 9001 : 2000 توسط موسسه MIC صادر گردید.

در سال 1385 علاوه بر تمدید گواهینامه های فوق شرکت موفق به اخذ گواهی تطابق با استاندارد مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS29001 : 2003 از موسسه MIC شد.

سیستمهای مدیریت کیفیت مهمترین ابزار در جهت ایجاد تضمین کیفیت محصول خروجی است شرکت ما در هر کجا که لازم باشد از تکنیکها  و ابزارهای مهندسی مدیریت کیفیت مانند DOE ,SPC , PFMEA روشهای حل مسئله و Mistake Proofing و روشهای دیگر در نیل به اهداف بهره لازم را میبرد .

از ارکان اجرای سیستم مدیریت کیفیت ، تعریف معیارهای صلاحیت کارکنان و انجام آموزش حین خدمت به صورت مستمر و پویاست که یکی از مهمترین عوامل انجام صحیح کلیه امور از ابتدا میباشد. گردآوری افراد آموزش دیده و با انگیزه در گروه های کاری با دیدگاه بهبود جز به جز و مستمر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت ، عامل پیشرفت شایان در افزایش رضایت مشتری و ارتقاء سطح بهره وری می باشد .