پروفیلهای درب و پنجره

علاوه بر تولید پروفیلهای رایج درب و پنجره مطابق استانداردهای موجود، این شرکت اقدام به ساخت پروفیلهای درب و پنجره با سایزهای جدید برای بازارهای صادراتی نیز نموده است.