شرکت گروه صنعتی صفا به عنوان غرفه برتر در یازدهمین نمایشگاه ساختمان تهران معرفی شد

گروه صنعتی صفا با حضور شرکتهای تابعه چون ( شرکت کارخانجات نورد پروفیل ساوه ، نورد و لوله صفا ، شرکت استاد ، شرکت سازه های فلزی …… و صفا طوس ) به عنوان غرفه برتر یازدهمین نمایشگاه ساختمان تهران برگزیده معرفی گردید.