اطلاعات تماس با واحدهای مختلف دفتر مرکزی و کارخانجات نورد و پروفیل ساوه

واحد بازرگانی

تلفن تماس: 88979047 021

فکس: 88955169 021

آدرس ایمیل: Commercial@savehrolling.com

واحد مدیریت

تلفن تماس: 88959090 021

فکس: 88953587 021

آدرس ایمیل: management@savehrolling.com

تماس با کارخانه

تلفن تماس: 42432000 ـ 086

فکس کارخانه: 42432302 ـ 086

آدرس ایمیل: info@savehrolling.com

واحد مالی

تلفن تماس: 88959090 ـ 021

فکس: 88953587 ـ 021

آدرس ایمیل: account@savehrolling.com

واحد صادرات

تلفن تماس: 88979047 ـ 021

فکس: 88955169 ـ 021

آدرس ایمیل: commercial@savehrolling.com

واحد فروش

تلفن تماس: 88958080 ـ 021

فکس کارخانه: 88950587 ـ 021

آدرس ایمیل: sales@savehrolling.com

واحد روابط عمومی

تلفن تماس: 88955617 ـ 021

فکس: 88953592 ـ 021

آدرس ایمیل: publicrelation@savehrolling.com

واحد تکنولوژی اطلاعات

تلفن تماس: 88972010 ـ 021

فکس: 88954040 ـ 021

آدرس ایمیل: safait@savehrolling.com

واحد خرید مواد اولیه

تلفن تماس: 42729911 ـ 021

فکس کارخانه: 42729913 ـ 021

آدرس ایمیل: purchasing@savehrolling.com

ارسال پیام

جهت تماس با همکاران ما در کارخانجات نورد و پروفیل ساوه در زمان غیر اداری و تعطیل از فرم زیر استفاده نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.