نمایشگاه ها

نمایشگاه ها

شركت نورد و پروفیل ساوه جهت استمرار حضور خود در بازارهای انرژی ، ساخت و ساز و خودروسازی و بدست آوردن مشتریان جدید و فرصتهای كاری جدید همه ساله حضوری ، پررنگ در كلیة نمایشگاههای تخصصی در داخل و خارج از كشور داشته و هدف از این كار برقراری ارتباط لازم با مشتریان و مصرف كنندگان و دریافت نظرات ایشان در محیطی آرام و بدون دغدغة فكری می باشد .

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پتروشیمی تهران 1389

محل اجرا: نمايشگاه بين المللي – تهران- ايران

.

نمایشگاه ساختمان تهران 1388

محل اجرا: نمايشگاه بين المللي – تهران- ايران

.

نمایشگاه قطعات خودرو 1387

محل اجرا: نمايشگاه بين المللي – تهران- ايران

.

نمایشگاه آب و فاضلاب 1387

محل اجرا: نمايشگاه بين المللي – تهران- ايران