نمایشگاه ها

نمایشگاه ها

شرکت نورد و پروفیل ساوه جهت استمرار حضور خود در بازارهای انرژی ، ساخت و ساز و خودروسازی و بدست آوردن مشتریان جدید و فرصتهای کاری جدید همه ساله حضوری ، پررنگ در کلیه نمایشگاههای تخصصی در داخل و خارج از کشور داشته و هدف از این کار برقراری ارتباط لازم با مشتریان و مصرف کنندگان و دریافت نظرات ایشان در محیطی آرام و بدون دغدغه فکری می باشد .

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پتروشیمی تهران 1389

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی – تهران- ایران

.

نمایشگاه ساختمان تهران 1388

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی – تهران- ایران

.

نمایشگاه قطعات خودرو 1387

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی – تهران- ایران

.

نمایشگاه آب و فاضلاب 1387

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی – تهران- ایران