پروفیلهای فرم دار صنعتی

این شرکت در حال حاضر قابلیت ساخت رنج وسیعی از لوله ها و پروفیلها را برای مصارف گوناگون دارا می باشد. علاوه بر رنج و استانداردهایی که در بخش های قبلی ذکر شده است، توانایی ساخت پروفیلهای سفارشی مطابق نیاز مشتریان پس از بررسی امکان سنجی تولید موجود می باشد که نمونه هایی از این قبیل موارد در ذیل مشاهده می شود.