پروفیلهای فرم دار صنعتی

Categories: 

این شركت در حال حاضر قابلیت ساخت رنج وسیعی از لوله ها و پروفیلها را برای مصارف گوناگون دارا می باشد. علاوه بر رنج و استانداردهایی كه در بخش های قبلی ذكر شده است، توانایی ساخت پروفیلهای سفارشی مطابق نیاز مشتریان پس از بررسی امكان سنجی تولید موجود می باشد كه نمونه هایی از این قبیل موارد در ذیل مشاهده می شود.