دوره آموزشی با همکاری گروه صنعتی صفا و پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد

دوره آموزشی با عنوان ”بررسی کاربرد و طراحی قوطی فولادی سایز بزرگ در اسکلت ساختمان” با همکاری گروه صنعتی صفا و پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد

در این دوره اساتید برجسته کشور جناب آقای دکتر علی مزروعی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و آقای  دکتر سید مهدی زهرائی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در خصوص مسائل علمی و اجرائی تولیدات اخیر گروه صنعتی صفا (قوطی فولادی ابعاد بزرگ) در اسکلت ساختمان های فولادی سخنرانی فرمودند.

همچنین در این دوره که به مدت یک روز در محل پژوهشکده سوانح طبیعی (وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) برگزار شد ،ریاست پژوهشکده مهندس سید عباس جزایری و همچنین مهندس حسن عراقی به نمایندگی از گروه صنعتی صفا به معرفی توانمندی های گروه و اهداف برگزاری دوره آموزشی پرداختند.

قریب به 100 نفر شرکت کننده از طریق فراخوان توسط پژوهشکده سوانح طبیعی از شرکت های مهندسین مشاور ،اعضای هیئت مدیره شورای مرکزی نظام کاردانی ساختمان کشور و استان تهران ،کارشناسان معاونت ها و شرکت های وابسته به بنیاد مسکن و سایر نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی دعوت به عمل آمد.